Oferta


 • całodobowy transport zmarłej osoby,
 • możliwość załatwienia formalności w domu 
 • przechowywanie osób zmarłych - chłodnia
 • kompletna odzież dla zmarłych
 • formalności w ZUS i KRUS
 • wypłata zasiłku pogrzebowego w biurze zakładu
 • przewozy na terenie kraju i za granicą,
 • klepsydry,tabliczki
 • wieńce i wiązanki pogrzebowe,
 • duży wybór trumien i urn,
 • spopielanie - przygotowanie do kremacja
 • karawany pogrzebowe,autokary,
 • krzyże i obramowania na mogiłę,
 • nagłośnienie ceremonii i oprawa muzyczna - trębacz
 • formalności w urzędach i na cmentarzch
 • mistrz ceremonii pogrzebowej-pogrzeb świecki
 • fotoceramika
 • oraz inne usługi na życzenie rodziny zmarłej osoby